Welcome to the complete news site

गण्डकी प्रदेश बजेट : धौवादी फलाम खानीका लागि १५ करोड

पुँडिटार र लोकाहाखोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम स्थापना र संचालनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ करोड विनियोजन

0 48

गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आव २०७९÷८० को बजेटमा धौवादी फलाम खानी संचालनका लागि १५ करोड बजेट छुट्टाइएको छ।

नेपाल सरकारसँगको सझेदारीमा उक्त फलामखानी संचालन गर्ने प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको छ।

प्रदेशभित्रका संभावित प्राकृतिक खानी, खनिजजन्य पदार्थको पहिचान गरी खानीजन्य उद्योगको संभाव्यता अध्ययन गर्ने जनाइएको छ।

स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित, प्रभावकारी उपभोग्य वस्तु र सेवाको आपूर्ति व्यवस्था सहज तुल्याउने उल्लेख गरेको छ।

प्रदेशभित्र उत्पादन भएका र बाहिरबाट आयात गरिने उभोग्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चत गर्न प्रदेश मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ।

प्रदेशभित्र औद्योगिक लगानीको पूबद्र्धन गर्न, उद्योग मैत्री लगानीको वातावरण विकास गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उल्लेख छ। औद्योगिक विकासका आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयनका निम्ति वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ।

प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा पुँडिटार र लोकाहाखोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम स्थापना’ रुपैया विनियोजन गरेको छ।