Welcome to the complete news site

आज कुन तरकारीको भाउ कति पुग्यो ?

0 10

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबार विभिन्न तरकारीहरूको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो केही समयदेखि निरन्तर उकालो लागेको तरकारीको मूल्य कम भएको छैन । निरन्तर मूल्यबृद्धि बढ्दै गइरहेको छ । आज कालिमाटी तरकारी बजार विकास समितिले रातो आलुको औसत मूल्य ४० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, आज लोकल काउलीको औसत मूल्य ३० रुपैयाँ रहेको छ । कन्य च्याउनको औसत मूल्य २१० रुपैयाँ रहेको छ । भने, नेपाली गोलभेँडाको औसत मूल्य १०५ रुपैयाँ रहेको छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबार विभिन्न तरकारीहरूको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो केही समयदेखि निरन्तर उकालो लागेको तरकारीको मूल्य कम भएको छैन । निरन्तर मूल्यबृद्धि बढ्दै गइरहेको छ । आज कालिमाटी तरकारी बजार विकास समितिले रातो आलुको औसत मूल्य ४० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, आज लोकल काउलीको औसत मूल्य ३० रुपैयाँ रहेको छ । कन्य च्याउनको औसत मूल्य २१० रुपैयाँ रहेको छ । भने, नेपाली गोलभेँडाको औसत मूल्य १०५ रुपैयाँ रहेको छ ।

हेर्नुस् मूल्यसूची :

वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अंगुर(कालो) केजी रू. ४०० रू. ४५० ४२५.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू. २५० रू. २८० २६५.००
अदुवा के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
अनार के.जी. रू. ३८० रू. ४०० ३९०.००
अमला के.जी रू. ९० रू. १०० ९५.००
अम्बा के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
आभोकाडो के.जी रू. २५० रू. ३०० २७५.००
आलु रातो के.जी. रू. ३८ रू. ४२ ४०.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू. २४ रू. २६ २५.००
आलु सेतो के.जी. रू. ३५ रू. ३८ ३६.५०
इमली के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू. २५ रू. ३५ ३०.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू. ३० रू. ४० ३५.००
कागती के.जी. रू. १०० रू. ११० १०५.००
किवि केजी रू. २०० रू. २५० २२५.००
कुरीलो के.जी. रू. १२०० रू. १४०० १३००.००
केरा दर्जन रू. ९० रू. १०० ९५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू. १५० रू. १८० १६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू. ६० रू. ७० ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू. ९० रू. १०० ९५.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू. ३०० रू. ३१० ३०५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
गाजर(तराई) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू. १४० रू. १५० १४५.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गान्टे मूला के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
गुन्दुक के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू. १०० रू. ११० १०५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू. ५० रू. ६० ५५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी रू. ६० रू. ७० ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू. १०० रू. १२० ११०.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू. ४० रू. ५० ४५.००
घिरौला के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
चमसूरको साग के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
चिचिण्डो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
चुकुन्दर के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू. २०० रू. २२० २१०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू. २८० रू. ३२० ३००.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू. ३०० रू. ३५० ३२५.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू. १०० रू. १२० ११०.००
जिरीको साग के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
जुनार के.जी. रू. ३२० रू. ३५० ३३५.००
टाटे सिमी के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी रू. १०० रू. ११० १०५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
तरुल के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू. २३५ रू. २५० २४२.५०
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू. २३५ रू. २५० २४२.५०
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू. २४० रू. २५० २४५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू. २८५ रू. ३०० २९२.५०
तामा के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
तितो करेला के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
तोफु के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
तोरीको साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू. २२० रू. २५० २३५.००
निबुवा के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
परवर(तराई) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
पार्सले के.जी. रू. ६०० रू. ७०० ६५०.००
पालूगो साग के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
पिंडालू के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
पुदीना के.जी. रू. ६०० रू. ७०० ६५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू. ४५ रू. ४८ ४६.५०
प्याज हरियो के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू. २० रू. २५ २२.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
बकूला के.जी. रू. १३० रू. १४० १३५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
बरेला के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
बोडी(तने) के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
भिण्डी के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू. १२० रू. १४० १३०.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
मकै बोडी केजी रू. ४० रू. ५० ४५.००
मटरकोशा के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
मूला रातो के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू. ३० रू. ४० ३५.००
मेथीको साग के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू. ७० रू. ८० ७५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू. ९० रू. १०० ९५.००
मौसम के.जी. रू. १२० रू. १४० १३०.००
रातो बन्दा के.जी. रू. २०० रू. २५० २२५.००
रायो साग के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
रुख कटहर के.जी. रू. ८० रू. ९० ८५.००
लप्सी के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू. २५० रू. २६० २५५.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू. २०० रू. २१० २०५.००
लसुन हरियो के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
लौका के.जी. रू. ४० रू. ५० ४५.००
सखरखण्ड के.जी. रू. ६० रू. ७० ६५.००
सलगम के.जी. रू. ५० रू. ६० ५५.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू. ११० रू. १२० ११५.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू. १०० रू. ११० १०५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
सेलरी के.जी. रू. २५० रू. ३०० २७५.००
वस्तु एकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
सौफको साग के.जी. रू. ९० रू. १०० ९५.००
स्कूस के.जी. रू. १५ रू. २० १७.५०
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू. ६०० रू. ६५० ६२५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू. ५० रू. ६० ५५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू. २०० रू. २२० २१०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू. २५० रू. २८० २६५.००
हरियो धनिया के.जी. रू. १२० रू. १५० १३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू. ४० रू. ५० ४५.००